Svenska timmerhus

Specialist när det gäller:

  • Timmer och takåsar till timmerhus
  • Plank och ramsågade brädor
  • Vildmarkspanel
  • Fyrsågat grovt timmer
  • Omsågning till specialdimensioner för kulturbyggnader
  • Timmertorkning

    torkenUppvärmning av torken sker med flisoch aerotemper.

    Själva torkprocessen sker genom ventilation och kondensation och har som färdig produkt en fuktighetshalt på ca 20%.