Svenska timmerhus

Specialist när det gäller:

 • Timmer och takåsar till timmerhus
 • Plank och ramsågade brädor
 • Vildmarkspanel
 • Fyrsågat grovt timmer
 • Omsågning till specialdimensioner för kulturbyggnader
 • Produkter

  vildmarkspanel2Vildmarkspanel

  Furu 25mm ca 175 mm mittmått
  Hyvlad eller ohyvlad, skalad eller barkad.
  Längder: kvastpaket 3,4 – 5,5 m


  Hängrännor
  Fräses av rundvirke.


  boxFyrsågat

  Furu 8″ x 8″ – 12″ x 12″ stor kärnandel.


  takasarTakåsar

  Furu längder 4m -10m topp 21cm – 35cm


  Hustimmerhustimmer

  Furu 6″ och 8″ längder 3 – 8,5m


  Bräder och plankbrader2

  Furu och gran från tjocklek 19 -100mm


  RastplatsbänkMobil Juli -10 080

  Timmrad rastplatsbänk


  frastastockar02

  Fräst hustimmer

  Fräst hustimmer