Svenska timmerhus

Specialist när det gäller:

  • Timmer och takåsar till timmerhus
  • Plank och ramsågade brädor
  • Vildmarkspanel
  • Fyrsågat grovt timmer
  • Omsågning till specialdimensioner för kulturbyggnader
  • Företaget

    startsidebild_02Indian Wood AB finns beläget i Ekshärad ca: 10 mil norr om Karlstad. Namnet ”indian” härstammar från äldre tider då det förekom flottning av timmer på Klarälven. Det sades att de av ortsbefolkningen som jobbade som flottare hade utstrålning och sätt som indianer. Företaget startades 1994 och har idag 4 anställda. Produkterna var från början mest sågad gran till maskinhyvlade hus, men idag så är det mest fura och produktion till handbilade timmerhus. Två torkanläggningar finns som kan torka timmer med en längd av 12m. Företagets specialiteter är, ämnen till timmerhus i olika längder, takåsar, ramsågade brädor, plank i olika dimensioner samt vildmarkspanel lämpligt för bl.a. kulturbyggnader.