Svenska timmerhus

Specialist när det gäller:

 • Timmer och takåsar till timmerhus
 • Plank och ramsågade brädor
 • Vildmarkspanel
 • Fyrsågat grovt timmer
 • Omsågning till specialdimensioner för kulturbyggnader
 • Sågning & Fräsning

  Fras02logmarking01 Fräsning
  Hustimret fräses på över och undersidan.
  Även långdrag kan fräsas.
  Fräsningen  kan göras rak, kilformad
  eller med krok.

  Fräsning med krok innebär att man
  sparar virke och får mer liv i väggen.Fras01sagbankVarje stock får sin ID med längd, toppmått, rotmått och krok.

  Sågning
  Nyuppsatt sågbänk för att snabbt kunna
  såga olika dimensioner.